กลุ่มบริษัท Q Plus ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท Q Plus Concept ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีทางอุตสาหกรรมอาหาร และ บริษัท Q Plus Foods ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องเทศ สมุนไพร และผักอบแห้ง คุณภาพสูง โดยกลุ่มบริษัท Q Plus มีการดำเนินงานที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตในระดับมาตรฐานสากล อาทิเช่น GAP GMP HACCP HALAL เป็นต้น ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัท Q Plus มีฟาร์มเพาะปลูกผัก และสมุนไพร ของบริษัทเอง ภายใต้ระบบ เป็นมาตรฐานระดับสูง ORGANICS เพื่อสร้างความมั่นใจและพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานมากกว่า 15 ปี
Q Plus Foods Co.,Ltd.